Bli kund
Automatisk ekonomisk internkontroll

Inyett förändrar världen för tusentals ekonomer. Varje dag.

Säkra affärer helt automatiskt. Ner till varje enskild transaktion.

Ta en rundtur i Inyett Se dina risker
Betalkontroll

En smart tjänst för
säkra betalningar

Vår tjänst analyserar era betalningar och flaggar direkt till inkorgen när något inte är som det ska.

 • 1
  Vi läser av er betalfil när den skickas till banken.
 • 2
  Vi flaggar med indikationer direkt till din inkorg.
 • 3
  Stoppa din betalning hos banken.

 

 

Förklaring av abonnemang Förklaring av abonnemang Visitkort Inyett

Ekonomi

Reducera kostnader genom förenklade och automatiserade processer. Uppmärksamma och öka insynen i utbetalningar.

Kvalité

Få en konsekvent metod för att bedöma och hantera små och affärskritiska risker. Skapa en strängare kontroll av leverantörer som utgör en betydande risk.

Standardisering

Automatisera arbetsflöden och rapportering. Skapa en standardiserad process för hela organisationen.

Effektivitet

Prioritera, fokusera, begränsa och effektivisera. Genomför särskilda kontroller och öka förmågan att snabbt vidta åtgärder.

I samarbete med världens
största revisions- och redovisningsfirma

Ett unikt samarbete mellan PwC och Inyett, med dig som kund i fokus.

PwC berättar om fördelarna med Inyett

Några av våra referenskunder

Säkra betalningar och
godkända leverantörer.

Felaktiga utbetalningar kostar små och stora företag miljardbelopp varje år. Enligt Brottsförebyggande rådet gjordes 14.315 polisanmälningar enbart gällande bluffakturor under 2015, en ökning med 21 procent jämfört med året tidigare.

Vi på Inyett hjälper företag och organisationer att automatisera sin kontroll av utbetalningar och leverantörer direkt vid betaltillfället. Vi uppmärksammar felaktigheter som våra kunder snabbt kan agera på. Med våra digitala tjänster motverkar vi ekonomisk brottslighet och skapar säkra affärer.

Tillbaka

Felaktiga betalningar står varje företag dyrt.
På mer än ett sätt...

 • Pengar försvinner!
 • Företagets varumärke försämras!
 • Tid och resurser för att reda ut fel och korrigera!
 • Personalen ifrågasätts!
 • Osäkerhet om finansiell informations riktighet!
 • Avtal med leverantörer respekteras inte och får affärseffekter!
 • Verksamheten förlorar pengar genom bristfälliga inköpsrutiner!

 

Boka en presentation