Få insikter om dina leverantörsbetalningar

Framtiden handlar om smart data

Med Inyett Analyze får du insikter om varje leverantörsbetalning, sammanställt för dig i ett dynamiskt gränssnitt som är visuellt och lätt att förstå. Det gör att du på ett enklare sätt kan identifiera besparingar, risker och effektivitetsvinster som ökar er lönsamhet och kontroll.

Lönsamhet

Följ upp inköp genom att spåra faktiska betalningar. Sänk kostnader genom insikter baserat på hur ni faktiskt handlar.

Effektivitetsvinster

Hitta effektivitetsvinster och gör besparingar genom att identifiera kostnader.

Nyckeltal

Hitta och följ upp nyckeltal baserat
på dina verkliga transaktioner.

Avtalslojalitet

Gör lönsammare affärer genom att följa upp handel inom och utanför avtal.

Rapporter

Generera rapporter och fatta beslut med smart data som underlag.

Risker

Följ dina affärsrelationers skuldrating för att undvika risker.

Kort om
Inyett Analyze

Med Inyett Analyze samlar vi information om dina utgående betalningar och sammanställer den för dig i ett dynamiskt gränssnitt som är visuellt och lätt att förstå. Det gör att du på ett enklare sätt kan identifiera besparingar, risker och effektivitetsvinster som ökar er lönsamhet och kontroll.

Med Inyett Analyze kan du följa nyckeltal, trender och statistik baserad på varje enskild transaktion I ert betalflöde. Hitta utbetalningar med små belopp som innebär kostsam administration. Uppmärksamma riskleverantörer som skapar konsekvenser för verksamheten och följ antalet nya leverantörer över tid. Bevaka leverantörstrohet och avtalslojalitet för att hitta förbättringsområden och effektivitetsvinster.

Uppföljning av
leverantörstrohet

Med Inyett Analyze får vi underlag och statistik om våra transaktioner, leverantörer och branschbetalningar i ett visuellt och användarvänligt gränssnitt. Vår upphandlingsenhet arbetar dagligen med Inyett Analyze för att säkerställa och kontrollera att vi använder oss av leverantörer som vi har avtal med enligt LOU. Genom statistiken från inlästa betalfiler kan vi enkelt se om avtalsleverantörer använts, eller om man anlitat annan leverantör inom samma bransch.

Inyett Analyze ger oss också möjligheten att spåra betalningar med små belopp, som kan innebära onödiga administrationskostnader, och arbeta med våra leverantörsbetalningar helt sömlöst på transaktions-, leverantörs- och branschnivå.

Claes-Göran von Essen

Treasuryansvarig, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Nu är det upp till dig.

Se vad det kostar, vad som ingår och läs om de vanligaste frågorna vi får…