Peab bygger på med automatiserade kontroller

Med ansvar för hela byggbranschen

Som branschledande aktör tar Peab ett stort ansvar i arbetet att skapa ett tryggare och säkrare finansiellt klimat i byggbranschen och använder Inyett för kontroll på varje leverantörsbetalning.

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är god, kompetensen hög och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer förstör branschens rykte och förutsättningarna för hederliga och duktiga aktörer att verka.

Peab berättar

Från och med november 2015 har Peab automatiserat sin ekonomiska internkontroll genom Inyett, och förstärkt uppföljningen av rutiner gällande leverantörer. För att ta ansvar, och för att leverantörer ska kunna konkurrera på lika villkor. Peab vill göra rätt, och göra branschen renare.

– Genom Inyett har Peab automatiserat delar av den interna kontrollen, med smarta kontrollaktiviteter som stärker vårt sätt att arbeta. Inyett finns sedan hösten 2015 integrerat i våra processer för att kontrollera leverantörer och betalningar genom hela koncernen.

Peab Support AB

Uppmärksamma onödiga risker och oavsiktliga misstag