Inyett Customer
Survey 2020

Varje år genomför Inyett en kundundersökning för att kartlägga viktiga styrkor och förbättringsområden. Inyetts Customer Survey 2020 genomfördes i februari 2020 där 434 användare deltog.

Kort om de som svarade…

Vilka av Inyetts tjänster använder du?

Inyett Detect

63%

Inyett Search

70%

Inyett Analyze

26%

Inyett Guard

13%
När hade du senast kontakt med Inyett?

-1 mån

28%

2-6 mån

30%

+6 mån

10%

+12 mån

12%

Aldrig

20%
Hur ofta använder du Inyetts tjänster?

Dagligen

39%

Varje vecka

39%

En gång i månaden

12%

Några gånger om året

6%

Aldrig

4%

Nöjd kund-index

Nöjd kund-index (NKI) svarar på den centrala frågan ”Hur nöjd totalt sett är du med Inyetts tjänster?” på en skala från 0 – 100. Nyckeltalet baseras på flera frågor om hur nöjd respondenten är med Inyett i dess helhet, hur väl Inyett uppfyller respondentens förväntningar, och hur Inyett är i jämförelse med en ideal leverantör.

Hur nöjd totalt sett är du med Inyetts tjänster?
83

Kundlojalitet

Skalan i NPS går från -100 (alla är detractors) till +100 (alla är promoters). Alla NPS som är positiva (+0) uppfattas oftast som bra och ett NPS-score som ligger över 50+ anses som utomordentligt. NPS-värdet beräknas genom att subtrahera andelen ambassadörer (9 & 10) med kritiker (0-6). Skalan för resultatet går från minimivärdet -100 till det maximala värdet 100.

NPS
-100
0
16
+100
Hur troligt är det att du skulle rekommendera Inyett till en vän eller kollega?
  Kritiker   Passiv   Ambassadör
9%
37%
54%

Svar från kritiker

Vad skulle Inyett kunna göra annorlunda för att du ska bli mer benägen att rekommendera oss?

”Tydliga besked och minska gråzonerna för information”


”Få ut mer relevanta uppgifter angående företagets status tillsammans med er huvudrating.”


”Bättre statistik som täcker även utländska leverantörer.”


”Att kunna se beloppen både med och utan moms.”

Svar från passiva

Vad skulle Inyett kunna göra annorlunda för att du ska bli ännu mer benägen att rekommendera oss?

”Hjälpa oss med utländska betalningar”


”Saknar era träffar som ni hade i Helsingborg. Tycker inte att era webbinar ger lika mycket som träffarna.”


”Tycker att det är lite rörigt med de olika tjänsterna.”


”Fler tutorials och filmer som visar hur jag hittar och hanterar relevanta indikationer när jag kontrollerar en leverantör eller får en indikation vid betalning.”

Svar från ambassadörer

Vad roligt att du vill rekommendera oss! Vad är den största anledningen till detta?

”Erbjuder tjänster som vore helt omöjligt att själv
försöka lösa. Lyhördhet vid frågor och problem. Snabba i chatten.”


”Koll på dubbelbetalningar och leverantörer. Att enkelt kunna söka information om leverantörer.”


”Ett säkert och enkelt sätt att få information om det är något som behöver kollas med de betalningar vi gör. Hittar relevant information om företag samt ger en bra överbllick över transaktionsmängder,antal fakturor, beloppsnivåer, branscher mm.”

Tankar om Inyett i helhet

”Det underlättar mitt dagliga arbete betydligt”


”På ett enkelt sätt har vi fått tillgång till information som vi tidigare saknat. Inyett hjälper oss att hålla en god kvalitet i våra betalningar. Jag har rekommenderat Inyett till många kollegor i branschen.”


”Verkligen trevligt och kunnigt bemötande, man får alltid svar på sina frågor. Samt att tjänsten Detect och även Search är väldigt värdefulla för en stor organisation.”

”Bra tjänst, hög kvalitet, höga ambitioner och suverän support!”


”Erbjuder tjänster som vore helt omöjligt att själv försöka lösa. Lyhördhet vid frågor och problem. Snabbhet vid chattfrågor.”


”Ett säkert och enkelt sätt att få information om det är något som behöver kollas med de betalningar vi gör, att hitta relevant information om företag samt att kunna få en bra överbllick över transaktionsmängder, antal fakturor, i olika beloppsnivåer, till olika branscher och så vidare.”

”Inyett fungerar fantastiskt bra! Ger mig all information, och mer därtill som jag behöver. Som anställd känner jag en stor säkerhet genom att ha tillgång till Inyett.”


”Enkelt och användarvänligt sätt att kolla upp nya leverantörer, se till att befintliga leverantörers ekonomi är i sin ordning. Sen uppskattar vi också möjligheten att kunna ha en extra koll på att våra betalningsfiler inte innehåller någon felaktighet.”


”Jag arbetar med utbetalningar av leverantörsfakturor. Antalet dubbelutbetalningar har minskat sedan vi började använda Inyett för kontroll av utbetalningsfiler.”

Hur nöjd är du med nuvarande tjänst?

Hur nöjd är du med följande egenskaper på en skala 1-5 när det kommer till…

  Inyett Detect   Inyett Search   Inyett Analyze   Inyett Guard
4.23
4.37
3.84
3.98

Funktionalitet

4.17
4.35
3.87
4.02

Informativ

4.10
4.36
3.79
3.98

Användarvänlighet

4.24
4.40
3.88
4.13

Kvalitet

4.08
4.24
3.86
3.93

Design

Ditt helhetsintryck av tjänsten Inyett hjälper oss att bekräfta om vi gör rätt saker, och är det nyckeltal som berättar för oss om vi behöver bli ännu bättre för att möta dina krav. Resultatet är vi såklart jättestolta över, nu ska vi se till att bli ännu bättre.

Resultat från undersökningens frågeområden

Nedan visas de genomsnittliga resultaten för undersökningens tre områden i skala 1-5.

Kontakt
4.59

Frågeområdet ”Kontakt” fokuserade på frågor om bemötande, kompetens, tydlighet och lyhördhet i kontakten mellan Inyett och våra användare.

Kommunikation
3.92

Frågeområdet ”Kommunikation” fokuserade på frågor om information från Inyett är relevant, håller god kvalié, är inspirerande och kommuniceras med god frekvens.

Framtid
4.02

Frågeområdet ”Framtid” fokuserade på frågor om Inyetts innovationsförmåga och om Inyetts utveckling överensstämmer med kundens behov och strategi.

Några utvalda frågor från undersökningens tre områden

På en skala 1-5, i hur stor utsträckning instämmer du med följande påståenden gällande…

Kontakten med oss?

Personen gav ett professionellt bemötande

4.63

Personen hade rätt kompetens

4.56

Personen gav mig tydlig information

4.58

Personen var lyhörd

4.57
Våra digitala utskick gällande erbjudanden och nyheter?

Informationen är relevant för vår verksamhet

3.89

Informationen håller god kvalitet

4.11

Informationen är inspirerande

3.75

Informationen kommuniceras med god frekvens

3.94
Hur uppfattar du Inyetts innovationsförmåga?
4.14
Anser du att Inyetts utveckling följer era behov och er strategi?
4.02

Några svar från aktiva användare

”Alltid mycket nöjd mer er personal, trevlig, hjälpsam och snabb. Finns inget att anmärka på.”

”Chatten tog lång tid att få svar från. Snabbt att få kontakt men lång tid att få svar på frågan.”

”Den är bra redan nu, speciellt med chatten. Ni kontaktar oss med info om nyheter och informerar hur vi kan göra saker själv, bra så.”

”Jag tycker att ni är väldigt tillmötesgående, lösningsinriktade och professionella. Jag säger bara ”Keep it up”.

Vår allra viktigaste avdelning, vår Customer Success strävar efter att alltid finnas till hands för dig. Vi ska finnas tillgängliga precis när du behöver hjälp. Med snabb återkoppling på både lätta och svåra frågor, och ett bemötande som överträffar dina förväntningar varje gång.