Mer energi över till annat för Skellefteå Kraft

Effektiviserad internkontroll.
Helt automatiskt.

Den svenska energibranschen står inför stora förändringar med tydligt fokus på förnybar el. Skellefteå Kraft driver den positiva utvecklingen och är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Genom att Skellefteå Kraft har kontroll på varje leverantörsbetalning följer verksamheten de högt ställda kraven inför framtiden.

Marie Almström berättar…

– Kort efter att vi genomfört våra betalningar, får vi indikationer på felbetalningar genom Inyett som vi snabbt kan agera på. Inyett Detect är en trygghet och ett snabbt sätt för oss att identifiera felaktigheter och avvikande betalmönster. Genom indikationerna får vi direkt vid betaltillfället möjlighet att se om någon av våra leverantörer förlorat sin F-skatt, om skuldratingen förändrats, eller om vi på något sätt redan betalat samma faktura.

– Vi utreder samtliga felbetalningar som indikeras av Inyett, för att säkerställa att vi alltid arbetar med leverantörer vi vill göra affärer med, säger Marie.

Löpande kontroll…

– Löpande kontroll av nya och befintliga leverantörer har hög prioritet i vårt arbete med intern kontroll. Ambitionen är att varje enskilt inköp som görs på Skellefteå Kraft ska genomgå en kontrollfas, där varje enskild leverantör kontrolleras. Det minimerar risker att betalningar går till leverantörer som inte uppfyller våra fastställda krav, eller som vi har för avsikt att inte göra affärer med.

– Nya leverantörer kontrolleras med hjälp av Inyett, som på ett enkelt och snabbt sätta ger oss affärskritisk företagsinformation för att bedöma leverantören. Vi tittar bland annat på innehav av F-skatt, företagets skuldrating och om aktören förekommer som ett registrerat bluffbolag.

Marie Almström
Skellefteå Kraft

Uppmärksamma onödiga risker och oavsiktliga misstag