Wihlborgs ökar kontrollen av leverantörer

Affärer med leverantörer
vi kan lita på

Den svenska fastighetsbranschen är stark med stor efterfrågan på nya kommersiella fastigheter. Fastigheter håller hög standard, servicen är god och hyresgäster nöjda. Men med ett stora antal transaktioner finns det många faktorer som kan gå fel. Wihlborgs har kontroll på varje leverantörsbetalning.

Mats Wessman berättar…

– Tack vare Inyett har Wihlborgs fått en ännu bättre kontroll över vilka vi gör affärer med. Inyetts kontroller av leverantörer är viktiga för oss i det dagliga arbetet och hjälper oss att identifiera dubbelt upplagda leverantörer och felaktiga bolagsuppgifter, såsom namn och organisationsnummer helt automatiskt.

– Med tjänsten Inyett Detect får vi indikationer direkt vid betaltillfället som vi snabbt kan agera på. Vi tittar på allt ifrån om vi av misstag genomfört en dubbelbetalning, om en betalning avviker från vårt betalmönster eller om vi överskrider en angiven beloppsgräns. Chatfunktionen ger oss en direkt kontakt med trevligt bemötande vid ärenden som vi vill titta närmare på.

– Regelbundet följer vi upp nyckeltalen och mönster genom statistiken, det hjälper oss att uppnå en högre säkerhet och trygghet i utgående betalningar, och en god intern kontroll som följd.

Mats Wessman
Inköpschef, Wihlborgs

Uppmärksamma onödiga risker och oavsiktliga misstag