Identifiera bisysslor och sidoverksamheter

Undvik risker och interna bedrägerier med Inyett Förtroendeanalys

Få insikter om personer i organisationen

Det finns en allmän grundprincip på arbetsmarknaden att det är tillåtet med bisysslor. En bisyssla får dock inte påverka arbetet negativt, eller det förtroende som arbetsgivaren måste ha för arbetstagaren i arbetsrelationen. En bisyssla som dessutom är direkt konkurrerande med den anställdes huvudarbete, är ofta till grund för avsked.

Detta är
Inyett Förtroendeanalys

Inyett Förtroendeanalys identifierar om anställda inom organisationen har bisysslor eller sidoverksamheter, och om betalningar förekommit från er som arbetsgivare till bolagen där personer inom organisationen har en ledande befattning.

Fyra bra anledningar varför den är bra!

  • Identifiera anställda som bedriver konkurrerande verksamhet.
  • Minimera risken för internt bedrägeri.
  • Undvik eventuella intressekonflikter.
  • Förhindra negativ påverkan på arbetsrollen.

Så går det till

Du laddar upp

Du exporterar ert leverantörsregister till Excel och lämnar över det till oss. Det är i trygga händer, fråga gärna hur!

Vi analyserar

Vi analyserar mot alla våra register. Vi fyller på med information som saknas och flaggar upp för saker att titta närmre på.

Vi presenterar

Tillsammans går vi igenom resultatet och vad du kan göra med det. Det tar ungefär 60 minuter.

Vi levererar

Vi skickar över resultatet i det format som är bäst för er och ni uppdaterar ert leverantörsregister manuellt eller automatiskt.

Inyett Förtroendeanalys

10 000 kr (0-300 pers.)
20 000 kr (301-1000 pers.)
30 000 kr (1000+ pers.)

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.