Drygt 260 kommuner använder Inyett

Automatiserad trygghet för 1 miljon anställda

En medelstor kommun i Sverige betalar ungefär 250.000 fakturor om året, och cirka 75 miljoner transaktioner betalas till leverantörer varje år. Digitala och automatiserade stödsystem är en förutsättning för att etablera goda processer och rutiner för intern kontroll, som direkt eller indirekt skapar trygghet för de 1 miljon människor som arbetar inom offentlig sektor. 260 kommuner har kontroll på varje leverantörsbetalning.

Ett tryggt och säkert affärsklimat

Idag hjälper Inyett drygt 240 utav Sveriges kommuner med att automatisera ekonomisk intern kontroll. Vi gör det kanske för just er, eller helt säkert för din grannkommun. Kort kan man säga att vår unika tjänst kontrollerar alla leverantörer och leverantörsbetalningar vid varje enskilt betaltillfälle, och indikerar vid risker, misstag och fel. Felbetalningar händer för alla, och uppmärksammas gärna av media. Då är det skönt att ha, och kunna berätta att man har, en tjänst för intern kontroll i ryggen.

Svedala kommun tar sitt ansvar

Vi på Svedala kommun är måna om att ta ett stort ansvar, inte bara för våra kunder och anställda, utan också för samhället i stort. Genom att automatisera kontrollen och bevaka leverantörer och kunder vet vi att de vi gör affärer med uppfyller godkända krav. På så sätt ökar vi tryggheten och kontrollen, och kan kvalitetssäkra våra leveranser till alla våra kommuninvånare.

Vår samarbetspartner Inyett hjälper oss att uppnå säkra affärer. Genom Inyett kontrollerar vi på Svedala kommun 100% av våra leverantörer och får fullständig kontroll i vårt första led. Om ni som leverantörer till oss på Svedala kommun också bevakar era leverantörer, blir resultatet säkrare affärer för oss alla.

Robert Aradszky
Upphandlingsstrateg Svedala kommun

Fråga din granne!

240 kommuner som kunder säger en hel del om nyttan med Inyett. Vill du veta vad 8 utav 10 svenska kommuner hittar när man analyserar och kontrollerar alla transaktioner?

Uppmärksamma onödiga risker och oavsiktliga misstag