Support

Vår løsning

Prisen
for Inyett One

Inyett One

Vår digitale plattform for internkontroll. Arbeid proaktivt, aktivt og reaktivt for å unngå unødvendige risikoer, utilsiktede feil og ubehagelige forsøk på svindel.

Opprett en konto gratis. Velg deretter hvilke produkter du vil bruke.

Opprett konto gratis!
Mest populær

Vårt mest populære abonnement i Inyett One består av produktene Inyett Detect, Inyett Search og Inyett Analyze. Beregn din pris ved å angi antall leverandørbetalinger per år!

Produkter

Inyett Detect

Kontroller av leverandørbetalinger

Fra 2.470 sek/mnd.

Inyett Search

Søg og sjekk leverandørinformasjon

Fra 1.900 sek/mnd.

Inyett Analyze

Få innsikt i leverandører og betalinger

Fra 1.900 sek/mnd.

Inyett Guard

Overvåk leverandører i sanntid

Fra 1.900 sek/mnd.

Analyser

Inyett Registeranalyse

Analyserer leverandører og registre

Fra 5.000 sek

Inyett Tillitsanalyse

Identifiser sidejobber og sideaktiviteter

Fra 10.000 sek

Inyett Betalingshistorikkanalyse

Analyserer betalinger tilbake i tid

Fra 6.500 sek/år

Klikk for å teste!

Opprett konto gratis for å teste!

*bare tilgjengelig på svensk

Bestill en tid for spørsmål