Hopp til innhold
Support

Sikkerhet

GDPR

Vårt mål er at du skal være trygg når du sender inn dine personlige opplysninger til oss på Inyett AB. Vi er forberedt på å ta alle rimelige skritt for å beskytte dine personlige opplysninger.

Personvern

Inyett arbeider aktivt med spørsmål rundt informasjonssikkerhet og GDPR. Dermed har vi en struktur og en konkret tilnærmingsmåte når vi behandler informasjonen vår. Gjennom å arbeide aktivt utfra retningslinjene innenfor GDPR, så har vi kontroll på hvilke informasjonstilganger som finnes, samt hvilke krav og behov som stilles til informasjonssikkerheten.

Behandling av personopplysningene til Inyetts kunder

Du kan alltid føle deg trygg på at dine personopplysninger er i de beste hender hos oss på Inyett AB. Vi gjør alt vi kan for å beskytte dem mot uvedkommende. All behandling av personopplysninger skjer ut fra bestemmelsene i den svenske integritetsskyddslagstiftningen.

Personopplysningsansvarlig

Inyett AB er personopplysningsansvarlig i henhold til personopplysningsloven for behandlingen av personopplysninger innen selskapet. Merk at vårt norske datterselskap Inyett AS er personopplysningsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som skjer innen deres bedrift.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger hos Inyett, så kan du henvende deg til vår kundestøtte via e-post support@inyett.no eller telefon 57 11 80 07. Hvis du har generelle spørsmål om personvern ved vår bedrift, så kan du henvende deg til vår datarepresentant på adressen:
Inyett AB
Drottninggatan 20-22
252 21 Helsingborg, Sverige

Bestillinger og reklamasjoner

Når du bestiller en vare eller tjeneste hos Inyett AB via for eksempel Internett, telefon eller direkte fra våre selgere, så blir personopplysningene dine registrert i kundedatabasen vår og brukes til administrasjon av din bestilling. Opplysningene kan også bli brukt til markeds- og kundeanalyser, oppfølging og utvikling av Inyetts tjenester, samt markedsføringsformål innen det selskapet som Inyett AB tilhører (Ingen personopplysninger gis til noen utenfor selskapet). Personnummer registreres kun når kundene våre vil bruke BankID som innloggingsalternativ. Ved reklamasjoner/klager vil relevante opplysninger bli registrert for at vi skal kunne behandle ditt ærend på en effektiv måte.

Hvor lenge blir opplysningene beholdt?

Vi beholder dine personopplysninger så lenge de er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre bestillingen din, fakturere, håndtere klager og reklamasjoner og for at du skal kunne hevde din rett når det gjelder f.eks. garantier.

Selskapsopplysninger

Når det gjelder enkeltpersonsforetak så registreres personnummer ettersom det er foretakets organisasjonsnummer. Kontaktpersoner hos selskap registreres med adresse, telefonnummer, avdeling, e-postadresse og stilling.

Registerutdrag og rettelser

En gang i året har du rett til å få informasjon om hvilke av dine personopplysninger Inyett AB behandler. Dette må i isåfall fremsettes en skriftlig forespørsel om dette til dataansvarlig (adresse finner du over). Hvis du mener en opplysning er feil eller misvisende, kan du ta kontakt med kundestøtte (kontaktinformasjon finner du over).

Utgivelsesbevis

Inyett AB har et utgivelsesbevis, og dermed en beskyttelse for nettstedet i en grunnleggende lov.
Ved publisering på Internett kan ytringsfriheten ivaretas på samme måte som på radio, tv og aviser. Enkelte enheter omfattes av en automatisk beskyttelse i en grunnleggende lov som for eksempel massemediaforetak. Men også mindre foretak og privatpersoner kan søke om utgivelsesbevis for å få beskyttelse for nettstedet sitt i en grunnleggende lov.

Foretak, organisasjoner og privatpersoner som har nettsteder eller databaser som ikke omfattes av en automatisk beskyttelse i grunnleggende lov, kan søke om et utgivelsesbevis som gir samme beskyttelse. Det er imidlertid frivillig å søke om utgivelsesbevis.
Et utgivelsesbevis innebærer at nettstedet får beskyttelse i grunnleggende lov i henhold til yttrandefrihetsgrundlagen. Beskyttelse i grunnleggende lov gjør at reglene i personopplysningsloven ikke gjelder, og da er det tillatt å publisere personopplysninger som for eksempel navn og adresse uten at foretaket/personen som driver nettstedet trenger din tillatelse. Alle nettstedet som publiserer personopplysninger har ikke utgivelsesbevis, og for dem gjelder personopplysningsloven.
» Les mer om utgivelsesbevis her
» Les mer om vad en databas är her

Hva innebærer beskyttelse i en grunnleggende lov?

Denne beskyttelsen innebærer blant annet at:

• Det gjelder spesielle ansvarsregler for brudd på ytringsfriheten.

• Utgiveren har ansvar for det som publiseres.

• De som melder fra har rett til å være anonyme – myndighetene har ikke lov å lete etter navn på melderne, og journalister har ikke lov til å oppgi meldernes identitet.

• Myndighetene skal ikke forhåndsgranske eller vanskeliggjøre publisering (sensurforbud)

• Et utgivelsesbevis innebærer at reglene om personvern ikke gjelder når det strider mot retten til ytringsfrihet. Forordningen påvirker altså ikke virksomheter med utgivelsesbevis og massemediaforetakenes automatisk beskyttede databaser.

» På Datainspektionens webbplats finns information om GDPR.

Personlig informasjon på nettet

Vi mottar mange spørsmål om personlig informasjon publisert på nettsteder. Her ønsker vi å forklare noen av reglene som gjelder og hvordan det kan skje at personopplysninger i noen tilfeller kan bli publisert uten din tillatelse.

Databeskyttelsesforskriften (GDPR) och utgivelsesbevis

Den 25 mai 2018 trådte databeskyttelsesforskriften i kraft. Det kalles også GDPR og erstatter personopplysningsloven.
Et utstedelsesbevis betyr at reglene i forskriften om personlig databehandling ikke gjelder når det ville være i strid med den konstitusjonelle rett til ytringsfrihet. Forordningen påvirker således ikke databaser med utgivelsesbevis og massemediefirmaer automatisk beskyttet databaser.
Svenska Datainspektionen, som er tilsynsmyndighet for de nye reglene, skriver på sin nettside om hvordan GDPR vil påvirke aktiviteter med utgivelsesbevis.

Utgivelsesbevis gir grunnlagsbeskyttelse

Et sertifikat for publisering betyr at et nettsted for eksempel mottar en konstitusjonell beskyttelse i henhold til ytringsfrihetsloven. Den grunnleggende beskyttelsen betyr at reglene i databeskyttelsesforskriften ikke gjelder, og da er det tillatt å publisere personopplysninger som navn og adresse uten firma / person som driver nettstedet som trenger din tillatelse.
» Les mer om utgivelsesbevis her
Alle nettsteder som publiserer personopplysninger, har ikke bevis på offentliggjøring, og for databeskyttelsesforskriften gjelder det.

Utgivelsesbeviset gir imidlertid ikke rett til å publisere hva som helst

Et utgivelsesbevis gir ikke rett til å publisere hva som helst. Handlinger som strider mot grunnleggende lov, som f.eks. ærekrenkelse, ulovlige trusler eller hets mot folkegrupper kan politianmeldes. I enkelte tilfeller kan også ”justitiekanslern” reise tiltale når det gjelder ærekrenkelse.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg ikke vil at personopplysningene mine skal befinne seg på et nettsted?

Kontakt nettstedsansvarlig og be om at opplysningene dine fjernes. Utgivningsbevis for nettstedet innebærer at Inyett har rett til å publisere opplysningene og trenger dermed ikke å fjerne dem. Medietilsynet kan ikke ta bort personopplysninger for deg eller be foretaket/personen som driver nettstedet om å fjerne opplysningene.
Hvem som helst kan søke om utgivelsesbevis for sitt nettsted. Det er medietilsynet som utstedet utgivelsesbevis.

Kameraovervåking

Persondataansvarlig
Inyett AB
Redaregatan 50
252 36 Helsingborg
042 – 21 00 07
www.inyett.se

Databeskyttelsesansvarlig
Catherine Borgkvist
catherine.borgkvist@inyett.se

Informasjon om behandling
Vi lagrer materialer i syv (7) dager.

Formålet med kameraovervåkingen
Vi overvåker kameraer for å forebygge og etterforske kriminalitet.

Rettigheter til registrerte
Som bevoktet kan du utøve flere rettigheter, spesielt retten til å få tilgang til eller slette dine personopplysninger.

For ytterligere informasjon om denne kameraovervåkingen, inkludert dine rettigheter, se den fullstendige informasjonen til behandlingsansvarlig ovenfor.