Hopp til innhold
Support

Sikkerhet

Generelle vilkår

Disse Generelle vilkårene gjelder når du bruker Inyett-tjenesten på bakgrunn av en avtale mellom partene.

Last ned Generelle vilkår (PDF)

Teknologien utvikler seg raskt, og vi streber etter å holde tjenestene våre oppdaterte. Derfor kan vi gjøre endringer i vilkårene og / eller våre regler, retningslinjer eller prosesser fra tid til annen. Vi vil informere deg om eventuelle endringer i vilkårene ved å publisere de oppdaterte vilkårene på Inyetts nettsted og / eller i Inyetts tjenester. Vi vil da også justere datoen for oppdateringen. Alle endringer i våre regler, retningslinjer og / eller prosesser må inkluderes her. Det er ditt ansvar å lese vilkårene kontinuerlig og å holde deg informert om eventuelle endringer der. Vi kan også sende varsler om oppdateringer på flere måter som vi anser passende, for eksempel kan vi sende e-post og / eller ved å publisere informasjon om endringene på Inyetts nettsted og / eller i Inyetts tjenester. Hvis du ikke godtar endringer og / eller modifikasjoner, ikke bruk Inyetts tjenester etter at endringene eller endringene trer i kraft. Den siste versjonen av vilkårene erstatter alle tidligere versjoner. Du godtar at fortsatt bruk av Inyetts tjenester etter slike endringer vil utgjøre aksept av de endrede vilkårene og / eller reglene, retningslinjene eller prosessene (etter behov).