Support

Vår lösning

Priset
för Inyett One

Inyett One

Vår digitala plattform för intern kontroll. Arbeta proaktivt, aktivt och reaktivt för att undvika onödiga risker, oavsiktliga misstag och otrevliga bedrägeriförsök.

Skaffa ett konto gratis! Välj därefter vilka produkter du vill använda.

Skapa konto gratis för att testa!
Mest populärt

Vårt mest populära abonnemang i Inyett One består av produkterna Inyett Detect, Inyett Search och Inyett Analyze. Räkna ut ditt pris genom att ange antal leverantörsbetalningar per år!

Produkter

Inyett Detect

Kontroll på varje leverantörsbetalning

Från 2.470 sek/månad

Inyett Search

Sök och kontrollera företagsinformation

Från 1.900 sek/månad

Inyett Analyze

Få insikter om leverantörer
och betalningar

Från 1.900 sek/månad

Inyett Guard

Bedömning av leverantörer, t.ex. vid upplägg

Från 1.900 sek/månad

Analyser

Inyett Registeranalys

Analyserar leverantörer
och register

Från 5.000 sek

Inyett Förtroendeanalys

Identifiera bisysslor och sidoverksamheter

Från 10.000 sek

Inyett Betalhistorikanalys

Analysera betalningar
bakåt i tiden

Från 6.500 sek/år

Offentlig sektor

Ingen betalning
med skattemedel ska
behöva genomföras
okontrollerad

Att få förtroendet att hjälpa fler än 270 kommuner, hundratals kommunala bolag, hälften av alla landsting och flera stora myndigheter, kommer med ett stort ansvar.

Den offentliga upphandlingen motsvarar ett värde om mer än 1000 miljarder kronor varje år. Leverantörsbetalningar från offentlig sektor måste kontrolleras, skyddas och betalas ut på ett tryggt och säkert sätt. Det handlar om att skydda skattemedel som vi alla gemensamt står för, från att inte gå förlorade på grund av misstag, fel och bedrägerier.

Därför ska man få ett bättre pris.
Prata med vårt team för offentlig sektor.

Boka tid för frågor
+270 kommuner…and counting!

Klicka för att testa!

Skapa konto gratis för att testa!
Boka tid för frågor