Support

Inyett
Company
Data

Uppdaterad, tillförlitlig och träffsäker företagsinformation via API direkt till dina system.

Boka tid för frågor  Dokumentation
Company Control F-skatt Lägg upp!

User case

Rätt data när du lägger
till kund eller leverantör
i registret.

Inyett Company Data levererar uppdaterad, tillförlitlig och träffsäker företagsinformation via API direkt till dina system. Det innebär högre datakvalitet, minskad risk för fel och misstag och effektivitesbesparingar genom att automatisera processer som annars vanligtvis sköts manuellt.

  • Ökad datakvalité.
  • Minskad risk för fel, misstag, risk.
  • Effektivitetsbesparingar vid automation.
Fler User cases här!

Uppdaterad och korrekt företags­information, rakt in i era system.

Spara tid vid upplägg av ny leverantör.
Öka tryggheten i datakvalite.

Minska andelen misstag, risker
och manuella fel.

Upphandling & Inköp

Nyttan med att automatisera kontroller

Här är några av anledningarna till varför det är en god idé att använda sig av en digital plattform för intern kontroll, med specifikt fokus på kontroller av leverantörer till organisationens processer och rutiner.

Läs om varför det är en god idé här nedan!

Automation inom upphandling & inköp

Produktinnehåll

Inyett Company Data
Beskrivning
Tillgängligt i

Företagsinformation
Grundinformation om företaget
SE/NO
Organisationsnummer
(T.ex 5567804348)
SE/NO
Företagsnamn
(T.ex. Inyett AB)
SE/NO
C/O adress
SE/NO
Adress
(T.ex. Drottninggatan 20-22)
SE/NO
Postkod
(T.ex. 25221)
SE/NO
Telefonnummer
(T.ex. 042-210007)
SE/NO
Faxnummer
SE/NO
Email
(T.ex. kundtjanst@inyett.se)
SE/NO
Hemsida
(T.ex. www.inyett.com)
SE/NO
Region
(T.ex. Skåne)
SE/NO
Land
(T.ex. Sverige)
SE/NO
Bolagstyp
T.ex. ‘AB’ med tillhörande beskrivning, exempelvis ‘Privat aktiebolag’
SE/NO
Registreringsdatum
(T.ex 11/8/2008)
SE/NO
Moms (Registrering)
Visas som ‘Ja’ eller ‘Nej’
SE/NO
Bolagsstatus
Aktivt / Inaktivt med eventuell beskrivning och datum (T.ex. 8/11/08)
SE/NO
Stad
(T.ex. Helsingborg)
SE/NO
Namnregistreringar
Namn och registreringsdatum
SE/NO
Arbetsställen
Grundläggande information om arbetsställen
SE/NO
Besöksadress
Grundläggande adressinformation
SE/NO
SNI kod
SNI kod (T.ex. 60200)
SE
Arbetsgivare (Registrering)
Visas som ‘Ja’ eller ‘Nej’
SE
F-skatt (Registrering)
Visas som ‘Ja’ eller ‘Nej’
SE
Företagsregistret
Reg. i företagsregistret Ja/Nej med datum (Brønnøysundregistrene)
NO
Enhetsregistret
Registrering i Enhetsregistret (Brønnøysundregistrene)
NO
Merverdiavgiftsregisteret
Registrerat i Merverdiavgiftsregisteret (Brønnøysundregistrene)
NO
NACE-kode
Branschkod
NO
Momsreg.nr.*
T.ex. SE01154666-01 (*Kommer snart!)
SE/NO
Firmatecknare*
T.ex. John Andersson (*Kommer snart!)
SE/NO
Verksamhetstext*
T.ex. Möbelaffär (*Kommer snart!)
SE/NO
Ekonomi (Grundläggande)*
Grundläggande ekonomisk information (*Kommer snart!)
SE/NO
Datum*
Datum för gällande bokslutsinformation (*Kommer snart!)
SE/NO
Omsättning per anställd (KSEK)*
(*Kommer snart!)
SE/NO
Omsättning (KSEK)*
(*Kommer snart!)
SE/NO
Nettoomsättning, aktiebolag (KSEK)*
(*Kommer snart!)
SE/NO
Övriga rörelseintäkter (KSEK)*
(*Kommer snart!)
SE/NO
Årets resultat (KSEK)*
(*Kommer snart!)
SE/NO
Vinstmarginal (%)*
(*Kommer snart!)
SE/NO
Soliditet (%)*
(*Kommer snart!)
SE/NO
Kassalikviditet (%)*
(*Kommer snart!)
SE/NO
EBITDA-marginal (%)*
(*Kommer snart!)
SE/NO
Rörelseresultat (EBIT) (KSEK)*
(*Kommer snart!)
SE/NO
Rörelseres. före avskrivn., EBITDA (KSEK)*
(*Kommer snart!)
SE/NO
Årets resultat (KSEK)*
(*Kommer snart!)
SE/NO
Rörelsekapital (KSEK)*
(*Kommer snart!)
SE/NO
Rörelseresultat per anställd (KSEK)*
(*Kommer snart!)
SE/NO
Kassa och bank (KSEK)*
(*Kommer snart!)
SE/NO
Totala tillgångar (KSEK)*
(*Kommer snart!)
SE/NO
S:a eget kapital och skulder (KSEK)*
(*Kommer snart!)
SE/NO
Medlemskap*
Information om medlemskap för bolaget (*Kommer snart!)
SE/NO
Byggföretagen*
Registrerat medlemskap I Byggföretagen (*Kommer snart!)
SE
Kollektivavtal*
Medlemskapet i arbetsgivar-org (*Kommer snart!)
SE
Startbank*
Medlem i branschnätverket för leverantörer till bygg och anläggning (*Kommer snart!)
NO
Styrelseinformation
Information om styrelseuppgifter
SE/NO
Personnummer
Personnummer för respektive styrelsemedlem
SE/NO
Fullständigt namn
För-, mellan- och efternamn (Separerat)
SE/NO
Roll
Styrelsemedelmmens roll med kod (T.ex. ledamot)
SE/NO
Status
Aktiv eller inaktiv
SE/NO
Datum
Till och från datum
SE/NO
Ekonomi (Fullständig)
Fullständigt bokslutsinformation (5 år bakåt i tiden) (Fråga oss!)
SE/NO
Nyckeltal
Fullständiga nyckeltal från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Resultaträkning
Fullständig resultaträkning från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Balansräkning
Fullständig balansräkning från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Noter
Fullständiga noter från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Ekonomi (Koncern)
Grundläggande & fullständig ekonomi om koncern (Fråga oss!)
SE/NO
Grundläggande
Grundläggande ekonomisk information
SE/NO
Fullständig
Fullständig bokslutsinformation (5 år bakåt i tiden)
SE/NO
Koncernstruktur*
Information om koncernstruktur (*Kommer snart!)
SE/NO
Nivå*
Nivå i koncernstruktur
SE/NO
Koncernmoderbolag*
Namn och organisationsnummer (*Kommer snart)
SE/NO
Närmaste moderbolag*
Namn och organisationsnummer (*Kommer snart!)
SE/NO
Landskod & Land*
T.ex. SE och Sverige (*Kommer snart!)
SE/NO
Kontoinformation
Aktiva gironummer kopplade till bolaget
SE
Gironummer
Aktivt gironummer
SE
Typ
Bankgiro, Plusgiro, Bankkonto, Utland
SE
Verklig huvudman
Förknippade personer till företaget i egenskap av verklig huvudman
SE
Fullständigt namn
För-, mellan- och efternamn (Separerat)
SE
Personnummer
Personnummer för respektive person
SE
Bosättningsland
SE
Medborgarskap
SE
Ägarinformation
Information om ägandet för svenska onoterade aktiebolag
SE
Ägare
Fullständigt namn
SE
Personnummer
Personnummer för respektive person
SE
Antal*
Totalt antal aktier (*Kommer snart!)
SE
Innehav*
Antal aktier och andel i procent (*Kommer snart!)
SE
Datum*
Datum för datainhämtning (*Kommer snart!)
SE
Boka tid för frågor  Dokumentation