Analyserar leverantörer och register

Säkerställ rätt information med Inyett Registeranalys

Få insikter om dina
leverantörer

Ett leverantörsregister förlorar kvalité under året som går. Det vet vi att du känner till. Nästan 31% av leverantörerna har med hög sannorlighet data som har förändrats sedan de adderades till registret en gång i tiden. Troligtvis har dubbletter av leverantörer registrerats, och bolagsnamn, adresser eller kanske till och med gironummer har byts ut. Dessutom är det tyvärr troligt att ett och annat nyregistrerat bluffbolag förekommer, registrerat att fritt handla av.

Detta är
Inyett Registeranalys

Vid en Registeranalys kontrollerar Inyett ert befintliga leverantörsregister genom vår tjänst, och flaggar för oegentligheter och felaktigheter i registret. Vi kontrollerar om samtliga leverantörer innehar F-skatt, har skulder hos Kronofogden, om gironummer är aktiva och överensstämmer med organisationsnumret, om det finns dubbletter i ert register, och mycket mer.

Registeranalys Registeranalys Registeranalys Registeranalys

Kolla hur ert register mår.
Och uppdatera det.

Vi har tittar på 100 leverantörsregister för att förstå hur ett helt vanligt register ser ut.
Var riskerna och felen finns, och om det finns potential för effektivitetsbesparingar. 
Här är våra findings…

  • 6,3% av leverantörerna saknar F-skatt. Ett kvitto på att sociala avgifter betalas, men också en hygienfaktor… (med eller utan anställda).
  • 10,3% av leverantörerna har betalningsanmärkningar eller mindre skulder.
  • 1% har allvarligare A-mål skulder, leverantörer man inte vill ha i registret.
  • 1,1% finns inte längre.
  • I varannat leverantörsregister finns minst ett bluffbolag, och trenden säger att om ett dyker upp, så finns det ofta flera.
  • 16,4% av registrets org.nr förekommer fler än 1 gång.
  • 13% av leverantörerna har ett Plusgiro under avveckling som alternativ för betalning, varav 34% redan är inaktiva.
  • …och nästan 4% har ett inaktivt Bankgiro.

Så går det till

Du laddar upp

Du exporterar ert leverantörsregister till Excel och lämnar över det till oss. Det är i trygga händer, fråga gärna hur!

Vi analyserar

Vi analyserar mot alla våra register. Vi fyller på med information som saknas och flaggar upp för saker att titta närmre på.

Vi presenterar

Tillsammans går vi igenom resultatet och vad du kan göra med det. Det tar ungefär 60 minuter.

Vi levererar

Vi skickar över resultatet i det format som är bäst för er och ni uppdaterar ert leverantörsregister manuellt eller automatiskt.

Inyett Registeranalys

5 kr/leverantör

Startavgift 1500 sek

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.