Hoppa till innehåll
Support

Framgången tillsammans med våra kunder

Så tycker tusentals ekonomer och inköpare.

Sverige & Norge

Över 1000 organisationer
använder Inyett

Kommuner i Sverige och Norge 260 glada användare 10.000 Analyserade betalningar per år. Aggregerad data och insikter till produktersom ger dig försprång. 50 milj. privata bolag 100-tals kommunala bolag, framförallt inom energi 100-tals Av landets regioner 50%

NKI

Inyetts Nöjd-
Kund-Index

NKI, nöjd-kund-index är ett nyckeltal i form av ett index för kundnöjdhet, det vill säga hur nöjda kunderna är med det företag de handlar med​. Nyckeltalet svarar på frågan: Hur nöjd generellt sett är du med våra tjänster?

0 100 86%

NPS

Inyetts
Kundlojalitet

Net Promoter Score är ett nyckeltal som används i kundundersökningar. NPS bygger på frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega?” Frågan besvaras på en elvagradig skala från 0-10.

-100 +100 Ambassadörer: 42% Passiva: 32%

CES

Inyetts Customer-
Effort-Score

Customer Effort Score (CES) är en typ av kundnöjdhetsundersökning som används för att mäta hur lätt en serviceupplevelse är hos en organisation. Det ber kunderna att betygsätta hur enkelt det är att använda produkter eller tjänster i en skala ”mycket svårt” eller ”väldigt enkelt.”

2% 3% 95%

Happy customers!

Kundreferenser

Sannolikheten är stor att du har en kollega i branschen som är en Inyettare.
Välj din bransch, så visar vi några exempel!