Hoppa till innehåll
Support

Lansering våren 2023

Kontroll på betalningar i Visma AutoPay Detect

Indikationer direkt i ekonomisystemet stoppar felaktiga transaktioner innan betalning

User Story

AutoPay Detect stoppar felaktiga
transaktioner innan betalning
direkt i ERP.

Med Visma Autopay genomförs in- och utbetalningar direkt via ERP till banken. Tjänsten tar bort de manuella steg som vanligtvis förekommer när det kommer till utbetalningar, som bland annat att skapa betalfiler och hämta återrapporteringsfiler. För trygga och säkra utbetalningar, kontrolleras dessutom varje transaktion genom Inyetts plattform, för att vara säker på att varje betalning genomförs utan risk för fel, misstag och oseriösa aktörer.

Det bästa med att få kontroll på utbetalningar i Visma AutoPay…

Betala rätt

Alla betalningar kontrolleras. Fel, risker och eventuella misstag åtgärdas. Godkända betalningar skickas till banken.

Tar bort icke värdeskapande processer

Spara tid. Undvik de processer som skapas när en felbetalning är ett faktum, från att kontakta leverantör, till att bevaka en återbetalning.

Ready-to-use

Ett knapptryck och tjänsten är igång. (Inga konsulter, projekt, installationer eller integrationer.)

Identifiera bedrägerier i tid

Säkerställ att pengar inte går till fel mottagare. Undvik hot, tvister och onödiga kostnader för juridiska arvoden.

En säkrare P2P-process

Tidiga kontroller vid fakturainläsning eller vid attest är bra, men i snitt passerar nästan 30 dagar från inkommande faktura till betalning. Tid då förändringar förekommer och risker skapas.

Stort värde för pengarna!

För alla!

 

Så går det till

AutoPay Detect aktiveras direkt i Visma AutoPay.

AutoPay Detect kontrollerar betalningar som skapas i Visma AutoPay.

Kontrollera indikationer från AutoPay Detect, åtgärda risker eller godkänn betalningar i Autopay.

Godkända betalningar skickas till banken. Trygghet och kontroll infinner sig!

Visma AutoPay

Vismas ERP-kunder ska känna sig trygga när de
genomför betalningar

Alla Vismas kunder och användare ska känna sig trygga när dem genomför betalningar i något av Vismas ERP system. Autopay är Visma ERPs länk till banken, där alla betalningar passerar. Här vill vi skapa trygghet och kontroll för alla som använder AutoPay, genom att ha den bästa transaktionskontrollen som finns på marknaden.

Genom att koppla Inyetts platform till AutoPay fångas avvikelser, fel och misstag för betalningar upp, innan de godkänns och betalas.

Kopplingen till Inyetts plattform, teknik och kunskap inom risker och intern kontroll för betalningar, ger ett mervärde i AutoPay som inte andra aktörer har.

Ole Christian Tangen
Managing Director
Visma AutoPay AS