Automatiska kontroller rätt väg för T. Nordbergh

En bransch i ständig rörelse

Den svenska transportbranschen är intensiv, med flera nya aktörer och affärsmodeller i rörelse. Tommy Nordbergh Åkeri i skånska Hjärnarp, har sin kärnverksamhet i tempererade livsmedelstransporter, från det kalla till det varma, och kan med en egen flotta av lastbilar ha full kontroll på transportlösningar mot marknaden. T Nordbergh har kontroll på varje leverantörsbetalning, och får därför rätt förutsättningar för att genomföra säkra affärer.

Gunilla Johnsson berättar…

– Som en ledande aktör ställer vi höga krav på automatiserade processer. Med Inyett ökar vi vår egen betalsäkerhet och förbättrar intern kontroll när det kommer till leverantörer och betalningar.

– Att automatiskt kontrollera betalningar och leverantörer är en trygghet vi gärna betalar för. Kontrollen säkerställer att vi gör rätt, arbetar på ett säkert sätt och minimerar riskerna för att utsättas för bedrägerier och digitala rån.

– Kraven på vår egen betalsäkerhet går hand i hand med vårt aktiva arbete att leverara säkra och tillförlitliga transportlösningar. Ett av mina intresseområden är att kollegor som ansvarar för inköp och betalningar ska känna samma trygghet som våra kunder känner för T. Nordbergh.

Intern kontroll
i den digitala eran

– Med hjälp av Inyett får vi bättre kontroll över vilka vi gör affärer med. Inyetts automatiserade kontroller är helt nödvändiga för att minimera de risker som finns när det kommer till våra utbetalningar.

– Ambitionen är att nya leverantörer alltid kontrolleras före inköp med hjälp av Inyett. Genom att först kontrollera våra leverantörer vid första inköpet, för att sedan kontrollera dem löpande vid varje betaltillfälle, minimerar vi riskerna i att göra affärer med företag som inte uppfyller våra krav.

– Nyckeltal och mönster följs upp regelbundet utifrån statistiken och de indikationer vi får från Inyett. Det hjälper oss att arbeta aktivt och ta ansvar för vårt internkontrollsarbete.

Gunilla B Johnsson
Ekonomiansvarig , T. Nordbergh

Uppmärksamma onödiga risker och oavsiktliga misstag